Newsletter 29/04/2021

*|MC:SUBJECT|*
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρόσφατα είχα την τιμή να παρουσιάσω στην Αντιπροσωπεία του ΤEΕ έναν αναλυτικό απολογισμό της πορείας και των επιτευγμάτων του ΤΜΕΔΕ από την ίδρυσή του έως και σήμερα, που έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο στήριγμα των Μηχανικών και σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την οικονομία μας.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να μοιραστώ μαζί με όλους εσάς, τους συναδέλφους, τα μέλη και συνεργάτες του ΤΜΕΔΕ, τα βασικά σημεία του απολογισμού κυρίως γιατί τίποτα από αυτά δε θα είχε επιτευχθεί χωρίς την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας.

 

Γιορτάζουμε το Πάσχα με ευθύνη και δυναμώνουμε την ελπίδα.

Καλή Ανάσταση!

 

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μακέδος


 

  Ο χάρτης με τα βασικά ορόσημα στην πορεία και την ανάπτυξη του Ταμείου μας, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Πώς από μια ιδέα περάσαμε σε έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο φορέα υποστήριξης των Μηχανικών και του τεχνικού κόσμου όλης της χώρας.

 Οι στρατηγικές επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που επιτρέπουν στο Ταμείο μας να επιτελεί τον κρίσιμο ρόλο του. Η Attica Bank, η Atticabank Properties και το υπό σύσταση Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων - από τα πρώτα που δημιουργούνται στην Ελλάδα.

     Μια ματιά στα σημαντικότερα επιτεύγματα του ΤΜΕΔΕ στην πεντάχρονη διαδρομή του. Από την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με το σύνολο, σχεδόν, των εγγυητικών επιστολών να εκδίδεται πλέον ψηφιακά, μέχρι την εξασφάλιση σημαντικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, τη συμμετοχή σε ισχυρούς διεθνείς φορείς, την επιτυχή αξιολόγηση από την ΕΚΤ και την εξασφάλιση διεθνών πιστοποιήσεων.

   Σε συνεργασία με την Attica Bank, το Ταμείο μας δημιούργησε μια σειρά από στοχευμένα προϊόντα όπως η Attica Bank VISA GOLD, αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των μελών του, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

  Η ετήσια έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2019 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRs) και ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Το 2019, το ΤΜΕΔΕ ξεπέρασε ακόμα και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 27,4% στα κέρδη προ φόρων, 12,2% στα εσόδά του και 85,4% στα ίδια κεφάλαια.


  Με βαθύ αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη του και το κοινωνικό σύνολο, το Ταμείο υλοποίησε στοχευμένες δράσεις με στόχο την ανακούφιση των μελών του, αλλά και τη στήριξη της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, μείωσε κατά 30% τις προμήθειες των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και διεύρυνε τις ασφαλιστικές παροχές προς τα μέλη του, ενώ προχώρησε και σε σημαντικές δωρεές νοσοκομειακού και άλλου εξοπλισμού.
 

  Η μεγάλη πρόκληση για το Ταμείο μας το επόμενο διάστημα είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίες υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ, μόνο για τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και η επέκταση της δραστηριότητας και της στήριξης των μελών του και σε ιδιωτικά έργα, πέρα από τα δημόσια.


  Χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες της προηγούμενης περιόδου, το Ταμείο μας προωθεί την επέκταση της συνεργασίας του με την Attica Bank, ολοκληρώνει το όχημα για την παροχή μικροπιστώσεων στα μέλη του, αναπτύσσει νέες εγγυοδοτικές γραμμές σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Υπ. Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμορφώνει προτάσεις για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλα πολλά! 


Μαζί χτίζουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο ΤΜΕΔΕ

Σε λιγότερο από πέντε χρόνια, το Ταμείο μας κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν δυναμικό και αξιόπιστο συνεργάτη για τους Μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο όλης της χώρας. Με τη δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη επεκτείνει διαρκώς την πιστοδοτική και εγγυοδοτική λειτουργία, αυξάνει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Copyright © 2021 ΤΜΕΔΕ, All rights reserved.
Αν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από το ΤΜΕΔΕ επιλέξτε Κατάργηση Εγγραφής.