Υποβολή Παραπόνου

Μέλος ΤΜΕΔΕ *

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το ΤΜΕΔΕ, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, με σκοπό αποκλειστικά την εξέταση του αιτήματός σας. Κατά τα λοιπά, παρακαλούμε ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τo ΤΜΕΔΕ και από το έντυπο που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΤΜΕΔΕ.

Τα παράπονα μπορούν να υποβάλλονται στο ΤΜΕΔΕ με τους κάτωθι τρόπους:

  • μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής παραπόνου.
  • μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση «complaints@tmede.gr»
  • με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2160041605