Αρχική2022-09-09T14:05:51+03:00

Επικαιροποίηση Νομιμοποιητικών Εγγράφων Φυσικού ή / και Νομικού Προσώπου

To Tαμείο μας, το ΤΜΕΔΕ, προχωρά τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πιστούχους του με αντικειμενικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το ΤΜΕΔΕ, ως ισότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) από τον Οκτώβριο του 2018, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους Έλληνες επιστήμονες και τον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του.

Η Διοίκηση, με γνώμονα την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών του Ταμείου, σας ενημερώνει ότι από την έκδοση του παρόντος και μέχρι 15/04/2022, παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων του φυσικού ή και νομικού προσώπου, στο μητρώο του Ταμείου μας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εγγυοδοτική και πιστοληπτική σας ικανότητα.

Άλλωστε, βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελεί η απόδειξη της ιδιότητας του μηχανικού (ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο, Ν4611/2019) ως καθολικού εκπροσώπου της εταιρείας και ταυτόχρονα μετόχου σε ποσοστό, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο του Φορέα μας.

Πατήστε εδώ, για να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

  • Δημήτρης Δημητρίου, τηλ: 210 3740417
  • Ιωάννα Αρβανίτη, τηλ: 210 3740163

Αγαπητά Μέλη,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το χρονίζον πρόβλημα της επιστροφής – εκκαθάρισης των πρόσθετων ασφαλειών σε μετρητά για τις εγγυητικές επιστολές, που είχαν εκδοθεί μέχρι 31.12.2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, αντιμετωπίζεται οριστικά.

Το ΤΜΕΔΕ και η Διοίκησή του, στο πλαίσιο της διασφάλισης της περιουσίας του Ταμείου και προς χάριν της επιτέλεσης των λειτουργιών που του έχουν ανατεθεί από το νόμο, και εν τέλει προς όφελος της οικονομίας της χώρας, αλλά και της ενίσχυσης των πιστούχων του, έχει από την έναρξη της λειτουργίας του, προβεί στην με κάθε νόμιμο τρόπο εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση της επιστροφής στο Ταμείο των πρόσθετων ασφαλειών, τις οποίες είχαν καταβάλει οι πιστούχοι του πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο τ. ΤΣMΕΔΕ και ΕΤΑΑ, για έκδοση εγγυητικών επιστολών. Μάλιστα, η σχετική αγωγή του Ταμείου κατά του “e-ΕΦΚΑ” έχει ήδη συζητηθεί ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Έως σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων, οι τεχνικές εταιρείες και πρωτίστως οι πιστούχοι του Ταμείου Μηχανικοί – και τους ευχαριστούμε για αυτό- έχουν σταθεί αλληλέγγυοι και αρωγοί στην εν λόγω προσπάθεια προάσπισης των εννόμων συμφερόντων του Ταμείου και έχουν στηρίξει εμπράκτως όλες τις διεκδικήσεις του, παρεμβαίνοντας, μάλιστα, νομίμως υπέρ του Ταμείου σε κάθε διαδικασία σχετική με την επιστροφή των πρόσθετων αυτών εγγυήσεων.

Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής απόφασης από τη Δικαιοσύνη και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά και τις δυσμενέστατες συνέπειες της επιδημίας COVID -19, το ΤΜΕΔΕ εκτελώντας με απόλυτη ευθύνη τη λειτουργία του και διαφυλάττοντας συγχρόνως στο ακέραιο την περιουσία του με την ολοκλήρωση των έννομων διεκδικήσεών του, αποφάσισε την επιστροφή στους δικαιούχους πιστούχους του των παραπάνω πρόσθετων εγγυήσεων.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους συναδέλφους, των οποίων οι διασφαλιζόμενες δια πρόσθετων ασφαλειών εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν από τη μερίδα τους έχουν επιστραφεί στο ΤΜΕΔΕ, να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση, ώστε, συνυπολογιζόμενων τυχόν οφειλών τους προς το Ταμείο, να καταστεί δυνατή η άμεση επιστροφή των ποσών που τους αναλογούν.

Για το ΤΜΕΔΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης
Μαρία Παπάλου

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.

Σημαντική ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής

Η συνεχής ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ΤΜΕΔΕ, επιβάλει τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών ασφάλειας, την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων.

Για τους λόγους αυτούς, από τη Δευτέρα 16.11.2020 και κατά τη διαδικασία έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής θα γίνεται χρήση ψηφιακής υπογραφής, όπως άλλωστε απαιτείται σε όλα τα είδη εγγυητικών επιστολών, που αφορούν την υλοποίηση των έργων και μελετών.


Σημαντική Ανακοίνωση

Το ΤΜΕΔΕ, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, αναβαθμίζει και εξατομικεύει τις υπηρεσίες που παρέχει στους Πιστούχους του. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν κεντρική στρατηγική επιλογή της Διοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά ο Κλάδος. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να προβείτε σε επαναβεβαίωση των στοιχείων σας. Πατήστε εδώ, για να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου: Βασιλική Παπαγιάννη, τηλ. 210 3740170, email: vpapagianni@tmede.gr.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Online Εφαρμογή κατάθεσης αιτήσεων εγγυητικών επιστολών.
Είσοδος στην εφαρμογή

Online Εφαρμογή υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων.
Υποβολή/διαχείριση αιτημάτων

Online Εφαρμογή ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών.
Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικής

Online Εφαρμογή εξατομικευμένης αναζήτησης διακηρύξεων.
Είσοδος στην εφαρμογή

Online Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων επικαιροποίησης στοιχείων.
Είσοδος στην εφαρμογή

Online Εφαρμογή για τους δικαιούχους Πόρου  ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
Είσοδος στην εφαρμογή

Ενημέρωση

Το ΤΜΕΔΕ με μια ματιά

Φωτογραφικό Υλικό

#Μένουνστοδρόμο

Newsletter

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Παρέχει υπηρεσίες Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 Πιστούχους – Μέλη και 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.

Το ΤΜΕΔΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του μετασχηματίστηκε σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.Σημαντική Ανακοίνωση

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, αναβαθμίζει και εξατομικεύει τις υπηρεσίες που παρέχει στους Πιστούχους του. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν κεντρική στρατηγική επιλογή της Διοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά ο Κλάδος. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να προβείτε σε επαναβεβαίωση των στοιχείων σας.

Πατήστε εδώ, για να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου:  κ.κ. Βασιλική Παπαγιάννη, τηλ.  210 3740301, email: vpapagianni@tmede.gr.

Go to Top