Αρχική2024-03-14T14:24:32+02:00

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Online Εφαρμογή έκδοσης δανείων.
Είσοδος στην εφαρμογή

Βy

Online Εφαρμογή κατάθεσης αιτήσεων εγγυητικών επιστολών.
Είσοδος στην εφαρμογή

Online Εφαρμογή υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων.
Υποβολή/διαχείριση αιτημάτων

Online Εφαρμογή ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών.
Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικής

Online Εφαρμογή εξατομικευμένης αναζήτησης διακηρύξεων.
Είσοδος στην εφαρμογή

Online Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων επικαιροποίησης στοιχείων.
Είσοδος στην εφαρμογή

Online Εφαρμογή για τους δικαιούχους Πόρου  ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
Είσοδος στην εφαρμογή

Προϊόντα / Παροχές

Ενημέρωση

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Παρέχει υπηρεσίες Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 Πιστούχους – Μέλη και 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.

Το ΤΜΕΔΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του μετασχηματίστηκε σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.Σημαντική Ανακοίνωση

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, αναβαθμίζει και εξατομικεύει τις υπηρεσίες που παρέχει στους Πιστούχους του. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν κεντρική στρατηγική επιλογή της Διοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά ο Κλάδος. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να προβείτε σε επαναβεβαίωση των στοιχείων σας.

Πατήστε εδώ, για να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου:  κ.κ. Βασιλική Παπαγιάννη, τηλ.  216 0041672, email: vpapagianni@tmede.gr.

Go to Top