Το Κτίριο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε

Το κτίριο των Κεντρικών Γραφείων του ΤΜΕΔΕ είναι ένα σημαντικό κτήριο δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο καλείται να εκφράσει την κοινωνική και συμβολική σημασία του Κτηρίου των Μηχανικών, να καλύψει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες τους και να συμπεριλάβει και να αναδείξει τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Η συνθετική δομή του κτηρίου απορρέει από: 

  • το βασικό στερεό του κύβου, που ορίζει το κτήριο, 
  • το λοξό επίπεδο, μία αιωρούμενη οθόνη, που διαπερνά τον συμπαγή κύβο, δημιουργώντας ένα μεταβατικό χώρο εισόδου, 
  • τον οριζόντιο άξονα εισόδου, 
  • τον κατακόρυφο κεντροβαρικό άξονα, 
  • ένα πολυώροφο αιθριακό χώρο και 
  • τα επί μέρους συνθετικά στοιχεία που συμπληρώνουν τον πρωτογενή συνθετικό ιστό. 

Οι λειτουργίες οργανώνονται σε τρεις βασικές ενότητες: 

  • χώροι που έχουν άμεση σχέση με το κοινό, 
  • γραφειακοί χώροι ‘open plan’, 
  • χώροι ανεξάρτητης λειτουργίας και κεντρικής διοίκησης.

Ιδιαίτερη ενότητα αποτελεί ο χώρος των αρχαίων ευρημάτων, του οποίου εξασφαλίζεται η οπτική αντίληψη από τον χώρο της κεντρικής εισόδου μέσω του κεντρικού ημιυπαίθριου χώρου. 

Εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθιστώντας το κτήριο σύγχρονο, ‘έξυπνο’ και ενεργειακά αυτόνομο. 

Επιλογή του σχεδιασμού είναι τα δομικά υλικά να χρησιμοποιηθούν στην πρωτογενή μορφή τους σαν τελικές επιφάνειες (ανεπίχριστο σκυρόδεμα, μέταλλο και γυαλί).