Ενημερωτική εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του ΤΜΕΔΕ στις προκλήσεις του κλάδου των κατασκευών: Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης»,  που διοργάνωσε το Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ .