Ενημέρωση για τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο και τη Λειτουργία του ΤΜΕΔΕ

Από τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδο σε Κέρκυρα και Αγρίνιο, στα αντίστοιχα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος και η λειτουργία του νέου φορέα, του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τις δύο εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε Κέρκυρα και Αγρίνιο, από τα αντίστοιχα περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, το ΤΕΕ Κέρκυρας διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα «Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 και η λειτουργία του νέου φορέα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.», με βασικό ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, πρόεδρο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ενώ αντίστοιχη εσπερίδα διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης 6 Απριλίου.

O πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος επισήμανε το γεγονός της πρωτόγνωρης οικονομικής και θεσμικής κρίσης που βιώνουμε την τελευταία 7-ετία στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το ιδιότυπο καθεστώς εποπτείας από τους δανειστές και τους θεσμούς, οδήγησε μέχρι σήμερα στην ψήφιση περισσότερων από 80 φορολογικών και ασφαλιστικών νόμων και περισσοτέρων από 2.500 σχετικών εγκυκλίων και διευκρινιστικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια παρουσίασε την πραγματικότητα που διαμορφώνει για τον κλάδο, ο νέος ασφαλιστικός νόμος μετά την κατάργηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αναφέρθηκε στις κρίσιμες προκλήσεις και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις, που είναι αλληλένδετες με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και τον εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για να μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν το δικαίωμα της επιβίωσης. Γιατί χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη.

Έγιναν εκτενείς αναφορές στα θέματα της καθημερινότητας των μηχανικών και στα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, όπως:

  • οι αναδρομικές εισφορές των ετών 2011 – 2014
  • η δυνατότητα επανένταξης σε διακανονισμούς των συναδέλφων που έχουν χαθεί
  • οι προϋποθέσεις απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας, ώστε να υπάρχει η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ των συναδέλφων που έχουν οφειλές
  • η ασφαλιστική ενημερότητα έργου με οφειλές
  • η εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων,

και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν, μέσα από τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του Ε.Φ.Κ.Α. της οποίας είναι Πρόεδρος, καθώς και της πρώην Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4387/2016 διατηρεί αρμοδιότητες για θέματα παροχών και ασφάλισης, μέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων Διοικητικών Επιτροπών.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη λειτουργία του νέου φορέα που περιλαμβάνει 31.000 και πλέον πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συνδυαστικά συμμετέχουν σε πλέον των 6.000 Τεχνικών Εταιρειών αναφέρθηκε:

  • στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης της περιουσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη, ώστε ο φορέας να μπορεί συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας διατηρώντας τους προβλεπόμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας
  • στα προβλήματα της υποστελέχωσης και προσωπικού και στις ενέργειες που έχει δρομολογήσει η διοίκηση προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
  • στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υλοποιείται από τις αρχές του έτους και έχει ως πρώτο στόχο την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
  • στη διασύνδεση του φορέα με ευρωπαϊκά δίκτυα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνεργειών

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του δήλωσε:

Σκοπός μας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας προκειμένου να στηρίζουμε έμπρακτα τις ανάγκες και να συμβάλουμε ουσιαστικά με καινοτόμες υπηρεσίες στο έργο όλου του τεχνικού κόσμου. Φιλοδοξία μας είναι να μετεξελίξουμε το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε ένα πρότυπο φορέα, ενεργό και διαρκή υποστηριχτή των πιστούχων – μελών μας.

Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ

9 Απριλίου 2017