Ανακοίνωση ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions: Λανθασμένη ανάρτηση προσαρτήματος στο ΓΕΜΗ

Στη διοίκηση της «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions», του πρώτου αδειοδοτημένου φορέα μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα, περιήλθε εις γνώσην της μια εκ παραδρομής ανάρτηση προσαρτήματος στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, στον κωδικό αριθμό καταχώρησης που βρίσκονται αναρτημένα όλα τα στοιχεία και οι οικονομικές καταστάσεις του φορέα, εμφανίζεται λανθασμένα ένα προσάρτημα το οποίο αφορά σε άλλη εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την ορθή ενημέρωση του κοινού, η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions δηλώνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν καταθέσει αίτημα στο ΓΕΜΗ προκειμένου να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο προσάρτημα από τις οικονομικές καταστάσεις της.

Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει, τα οικονομικά στοιχεία του φορέα μικροχρηματοδοτήσεων του ΤΜΕΔΕ για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 βρίσκονται αναρτημένα στο ΓΕΜΗ (αριθμός καταχώρησης 3887402) από τις 16/11/2023, είναι ανοικτά και στη διάθεση του κοινού.