Attica Bank – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Τράπεζας

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2022, σε συνέχεια του από 29.08.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Ελένη Βρεττού σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή της ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01.09.2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Βρεττού θα ασκήσει τα εκτελεστικά καθήκοντα της από τις 16.09.2022.

Στη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να διατηρηθεί ως έχει αποφασιστεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1373/24-03-2022 πρακτικό (αριθμός ανακοίνωσης ΓΕΜΗ 2875056), με τις σε αυτό αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου να αποδίδονται στη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Η σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. διατηρείται ως έχει.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ