Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου του AECM

Ο AECM – του οποίου πλήρες μέλος είναι το ΤΜΕΔΕ από το 2018 – είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος Φορέας, που αποτελείται από 48 μέλη, από 28 διαφορετικές χώρες. Από την ίδρυσή του, το 1992, έχει παράσχει εγγυητικές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντός του 2017 το χαρτοφυλάκιο των εγγυητικών του Οργανισμού ανήλθε σε 125 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύνολο 3,1 εκατομμυρίων εγγυητικών επιστολών.

Δείτε περισσότερα εδώ.