Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε το ΤΜΕΔΕ με βάση τα πρότυπα ISO 37001:2016 και 19600: 2014

Δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις έλαβε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, το ΤΜΕΔΕ πιστοποιήθηκε κατά ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και κατά ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.

Με βάση τα παραπάνω, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποιεί το γεγονός ότι το ΤΜΕΔΕ εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης κατά τα παραπάνω πρότυπα για την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στο ταμείο, σύμφωνα με το μητρώο μελών και πιστούχων του, καθώς και για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ τονίζει:

«Με τις δύο νέες πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), το μεγαλύτερο Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, επιβεβαιώνεται ότι στο Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων εφαρμόζουμε τα υψηλότερα διεθνή standards για την άψογη λειτουργία του. Από την πρώτη ημέρα, άλλωστε, θέσαμε στην κορυφή της στρατηγικής μας τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση, ενώ εργαζόμαστε απαρέγκλιτα με βάση αυτές τις αρχές. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πιστοδοτική και εγγυοδοτική λειτουργία μας. Ταυτόχρονα, εντείνουμε τις προσπάθειές μας με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Στόχος μας είναι το ΤΜΕΔΕ να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για τη δυναμική ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, ενισχύοντας ουσιαστικά τον κρισιμότερο αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή στη χώρα, που δεν είναι άλλος από τον Τεχνικό Κόσμο».

Ο κ. Γιάννης Οικονομίδης, Διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) αναφέρει:

«Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια με χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση, ως Μηχανικός, το ΤΜΕΔΕ να αναπτύσσει νέες δομές και να προσφέρει νέες υπηρεσίες, με το κύρος, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια να παραμένουν στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής του. Μετά την πιστοποίηση του ΤΜΕΔΕ με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 από τον φορέα μας, αυτή τη φορά η πιστοποίηση του Ταμείου  σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 19600, στα θέματα της κανονιστικής συμμόρφωσης και ISO 37001, στα θέματα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, αποτελούν τη νέα του μεγάλη έμπρακτη επιτυχία. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά στην διοίκηση και στα στελέχη του».