Συνάντηση του Προέδρου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου με τους Προέδρους των Φορέων των Μελετητικών Συνδέσμων: ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΕΚ

Κ. Μακέδος: «Ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη στη χώρα ο κλάδος των Μελετητών»

Κ. Καλέργης: «Το Ταμείο πρέπει και μπορεί να βοηθήσει για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και την υγιή ανάπτυξη του κλάδου»

Η ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και των Μελετητικών Φορέων, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ταμείου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου και του Προέδρου του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνου Καλέργη. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν επίσης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και οι Πρόεδροι του ΣΜΕ κ. Θανάσης Πρέσβελος, του ΣΜΕΔΕΚΕΜ κα Μαρία Γρηγοριάδου και του ΣΕΓΕΚ κ. Σωτήρης Λιάρος.

Τη συνάντηση απασχόλησαν η εφαρμογή του ν. 4412/2016, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που παρατηρούνται στις δημοπρατήσεις των δημόσιων συμβάσεων μελετών, καθώς επίσης και ο κανονισμός χορήγησης εγγυητικών επιστολών για τις μελέτες των δημοσίων έργων και του εθνικού κτηματολογίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας διαπιστώθηκε ομόφωνα η ουσιαστική συνεισφορά του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας, όσον αφορά την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία των Μελετητών. Καθώς μέσα σε μόλις ένα χρόνο, το Ταμείο από καθολικός διάδοχος μίας Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α, μετεξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο Φορέα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, που αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και με υπηρεσίες αιχμής, στηρίζει έμπρακτα τον Τεχνικό Κόσμο.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία ο κ. Μακέδος, σημείωσε: «οι εν ενεργεία πιστούχοι Μελετητές στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. φθάνουν σήμερα τους 3.940 και περισσότερες από δύο χιλιάδες εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί υπέρ αυτών, μόνο κατά τους τελευταίους 20 μήνες λειτουργίας του Ταμείου. Ο ενεργητικός ρόλος που καταγράφουν οι Μελετητές αποδεικνύει ότι βρίσκονται στον πυρήνα του Τεχνικού Κόσμου, της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, της πραγματικής οικονομίας, άρα και του Φορέα μας.

Η διαρκής συνεργασία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με τους εκπροσώπους των Μελετητών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ταμείου, η οποία δεν είναι άλλη από την ενίσχυση, με κάθε διαθέσιμο μέσον, των Ελλήνων επιστημόνων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και του Τεχνικού Κόσμου στο σύνολό του, καθώς αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Η συνεργασία και η προστασία του Ταμείου από όλους μας είναι το ίδιο κρίσιμη και αναγκαία, με την ουσιαστική ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του, έτσι ώστε να συνεχίσει να αποτελεί ένα «ισχυρό όπλο» στα χέρια του Τεχνικού Κόσμου.

Η δημιουργική κριτική, αλλά κυρίως η δημιουργική δράση, η αλλαγή νοοτροπιών και πρακτικών και κυρίως οι εντατικές συνεργασίες είναι ο μόνος τρόπος να αναγεννηθεί συνολικά ο Κλάδος μας, να ανακοπεί το brain drain και να μειωθεί δραστικά την ανεργία».

Σχετικά με τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις, ο κ. Μακέδος τόνισε, ότι: «το “ράλι” προσφορών και η σημαντική συρρίκνωση της επαγγελματικής ύλης στον Τεχνικό Κόσμο, οδηγεί σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις και υπογραφές συμβάσεων έργου κάτω του κόστους. Πρέπει να διαφυλάξουμε την υγιή λειτουργία του Κλάδου μας, και τους όρους ισότιμου και θεμιτού ανταγωνισμού».

Πρόσθετα, συζητήθηκε το θέμα του εξορθολογισμού, αλλά και του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου Κανονισμού Χορήγησης Εγγυητικών επιστολών, σε συνδυασμό με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές μπορούν να υιοθετηθούν μέσω της συνεργασίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με τον πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας A.E.C.M., του οποίου αποτελεί πλήρες μέλος».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, Κωνσταντίνος Καλέργης εξήρε τις προσπάθειες του Προέδρου και της Διοίκησης του Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό αυτού, για την απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρέτησης και για την υποστήριξη των πιστούχων και ανέφερε ότι: «το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εκτός από την πρόδηλη σημαντική συνεισφορά του με την παροχή εγγυοδοσίας, σε μια περίοδο που η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, εάν όχι αδύνατη για την πλειονότητα των μελετητικών γραφείων, μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των παθογενειών, της εξόδου από την παρακμιακή τροχιά, της εξυγίανσης και της ανάκαμψης του μελετητικού κλάδου, αλλά και της προώθησης και ενίσχυσης της υγιούς, ποιοτικής, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Εγγυοδοσίας του Ταμείου, σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές που εφαρμόζονται από τα μέλη του A.E.C.M.».

Με τις απόψεις των κ.κ. Μακέδου και Καλέργη συμφώνησαν και οι Πρόεδροι των υπολοίπων μελετητικών φορέων, οι οποίοι αναφέρθηκαν και σε επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μελετητικά γραφεία για την διεκπεραίωση των αιτημάτων και των συναλλαγών τους με το Ταμείο, για τα οποία ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τους ενημέρωσε για τις προγραμματιζόμενες δράσεις και τις προϋποθέσεις επίλυσής τους.

Τέλος, οι επικεφαλής των Φορέων αποφάσισαν να συναντηθούν εκ νέου με σκοπό την οργάνωση δράσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και υποβοήθησης της ανάπτυξης του Κλάδου.