Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει για την αντισυνταγματικότητα των αναδρομικών εισφορών των μηχανικών – Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ

Δεκτό έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα δεκάδων μηχανικών της χώρας που κατατέθηκε υπό το συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης απευθείας στο ΣτΕ βάσει του νόμου 3900 για την κρίση ως αντισυνταγματικών ή μη των αναδρομικών εισφορών β εξαμήνου του 2012 που ζητούνται μέσω ειδοποιητηρίων από τον ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι τις προσφυγές είχαν καταθέσει δεκάδες διπλωματούχοι μηχανικοί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά:

«Προσφεύγουμε συστηματικά στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να ακυρώσουμε τις παράλογες και παράνομες ασφαλιστικές εισφορές που έχει επιβάλει το κράτος στους Έλληνες επιστήμονες και ιδίως στους Διπλωματούχους Μηχανικούς. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη ως τελευταίο αποκούμπι όσων πλήττονται από την κρατική αυθαιρεσία. Μετά την υπό εξέλιξη δίκη στο ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα τόσο της ένταξής μας στον ΕφΚΑ όσο και για τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που μας έχουν επιβληθεί, την οποία αναμένουμε, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αποφάσισε να κρίνει σε πρότυπη δίκη το κατά πόσον είναι συνταγματικές και δίκαιες οι αναδρομικές εισφορές που ο ΕΦΚΑ έχει επιβάλλει στους Έλληνες Μηχανικούς για προηγούμενα έτη. Κάνουμε συστηματική δουλειά στην τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας και σε κάθε νομικό μας βήμα ενάντια στις καταστροφικές επιλογές της Πολιτείας για το ασφαλιστικό. Πιστεύουμε ότι θα αποδείξουμε και σε αυτήν την περίπτωση ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά μας και αρχές του δικαίου».

Σημειώνεται ότι με τις προσφυγές που κατέθεσαν οι προσφεύγοντες μηχανικοί, ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΔΕ, δηλαδή πλέον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ζητούν την ακύρωση, άλλως τροποποίηση των προσβαλλομένων ειδοποιήσεων πληρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου με τις οποίες καλούνται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά, έναντι διαφορών εισφορών, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011. 

Στο ΣτΕ η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος, έκρινε τις προηγούμενες ημέρες ως γεγονός ότι με τις συγκεκριμένες προσφυγές τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (παραβάσεις των άρθρων 22 παρ. 5, 25 παρ. 1, 17 του Συντάγματος) και της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρα 14 και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 ν. 3968/2011, με τις οποίες επήλθαν αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών στο ήδη ενταχθέν στον Ε.Φ.Κ.Α. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

Για αυτόν τον λόγο έκανε δεκτό το αίτημα των ομαδικών προσφυγών για διεξαγωγή πρότυπης δίκης στο ΣτΕ και ζητεί όλες οι προσφυγές να εισαχθούν προς εκδίκαση στο ΣτΕ και όχι στα αρμόδια Πρωτοδικεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3900/2010.

Περισσότερα για τη ανωτέρω Πράξη του ΣτΕ μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.