Εκδήλωση στα Χανιά από το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Νέες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και κουτσούρεμα στις συντάξεις των μηχανικών φέρνει η νέα συμφωνία, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, σε εκδήλωση του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης και ο ΣΕΔΕ Ν. Χανίων με θέμα «Νέο Ασφαλιστικό – Φορολογικό – Εξελίξεις στην Κείμενη Νομοθεσία».

Μιλώντας στη εκδήλωση ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη από τον ΕΦΚΑ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος των μηχανικών, κάτι που δεν έχει γίνει έως τώρα, προκαλώντας προβλήματα και δυσλειτουργίες. Μίλησε ακόμα για τον αναπτυξιακό ρόλο που διεκδικεί να παίξει το ΤΜΕΔΕ αλλά και στην στήριξη που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, επισημαίνοντας πως αν το κομμάτι της εγγυοδοσίας μεταφερθεί στις τράπεζες, θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα.

Ερωτηθείς δε για το κατά πόσο οι μηχανικοί έχουν την οικονομική δυνατότητα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ανέφερε πως το 2016, η εισπραξιμότητα ήταν περίπου στο 50%. Ωστόσο, εξήγησε ότι αναμένονται τα γραπτά στοιχεία με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατάστασης για να εντοπιστεί πού είναι το πρόβλημα και ποια είναι τα εισοδήματα εκείνα που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Παρότι με τον νέο ασφαλιστικό νόμο όπως είπε, ωφελήθηκαν οι μηχανικοί με τα πολύ χαμηλά εισοδήματα των 10.000 – 15.000 ευρώ ετησίως, η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει και για τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, σε ένα πλαίσιο αναπτυξιακής λογικής που θα βοηθήσει στην επα¬νεκκίνηση της οικονομίας.

Επίσης, σε ότι αφορά το θέμα του ταμείου εγγυοδοσίας ο κ. Μακέδος υπογράμμισε ότι ο ρόλος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι πολύ αναπτυξιακός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ία φυσικά πρόσωπα και σε περίπτωση που μεταβιβα¬στεί το κομμάτι της εγγυοδοσίας στις τράπεζες θα υπάρξουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες.