Μήνυμα Προέδρου ΤΜΕΔΕ

Αγαπητά μέλη,

Ο κλάδος μας έχει βιώσει την κρίση πρώτος και με τον πιο σκληρό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται την αξία και την καθοριστική δύναμη που έχει για να τονωθεί η πραγματική οικονομία. Αποτελεί δηλαδή τον κρίσιμο πολλαπλασιαστή της ελληνικής οικονομίας.

Το 2017 αναμφίβολα, έχει ένα διττό χαρακτήρα, καθώς ελπίδες και κίνδυνοι συνυπάρχουν, και διαμορφώνουν ένα ρευστό περιβάλλον, που δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό και που αφήνει όμως ταυτόχρονα ανοιχτή την έκβαση στην προσπάθεια του κλάδου μας να επιβιώσει και να ξαναγίνει μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας.

Οι ελπίδες συναντώνται στην κοινή πλέον αντίληψη για την προωθητική δύναμη του κλάδου αλλά και στις εκτιμήσεις -που όλοι θέλουμε να επιβεβαιωθούν στον υπέρτατο βαθμό- πως η ελληνική οικονομία ξαναεισέρχεται σε φάση ανάπτυξης.

Οι ελπίδες επίσης συναντώνται στον κοινό τόπο που συντίθεται από τις προσπάθειες, για να αποκτήσουμε ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη του τις σημερινές συνθήκες και ανάγκες. Και που σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, θα συμβάλει έμπρακτα στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα και να προάγεται ο εθνικός οικονομικός σχεδιασμός με έργα και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενώ οι κίνδυνοι, εμφανίζονται στις ισχυρές αγκυλώσεις και παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας, στις στρεβλώσεις και τα προβλήματα που γεννούν οι αντικρουόμενες επιδιώξεις των Θεσμών αλλά και η χαλαρή αίσθηση του χρόνου που πολλές φορές και από πολλούς επικρατεί.

Για τον κλάδο μας, το 2017, επιπλέον, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα μετά από την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ.

Από τη μια ο ασφαλιστικός μας φορέας, ο οποίος ακολούθησε την υποχρεωτική πορεία που επέβαλε η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρά τις διαφωνίες μας. Παρά τις τεκμηριωμένες και μάλιστα αναλογιστικά, ενστάσεις μας. Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο κλάδος μας δεν εισακούστηκε.

Η εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ αλλά και ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις αλλά και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις. Για να μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν το δικαίωμα της επιβίωσης. Γιατί χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την άλλη η δημιουργία του ΤΜΕΔΕ, του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως καθολικού διαδόχου του ΤΣΜΕΔΕ στον τομέα της Πιστοδοσίας και Εγγυοδοσίας, αποτέλεσε φωτεινή εξαίρεση που ούτε αυτονόητη ούτε και εύκολη υπήρξε. Πολεμήθηκε και πολεμάτε -επιτρέψτε μου να πω – ακόμη και σήμερα.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αποτέλεσε σημαντική επιτυχία για τον κλάδο μας που όλοι πλέον κατανοούν. Καθώς αφενός αποτελεί αναγνώριση του μεγέθους της συμβολής του στον οικονομικό κύκλο της χώρας και αφετέρου αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για την υποστήριξη, την αναβάθμιση και την μεγέθυνσή του.

Ο νέος Φορέας, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. περιλαμβάνει 31.000 και πλέον πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συνδυαστικά συμμετέχουν σε πλέον των 6.000 Τεχνικών Εταιρειών.

Η Πολιτεία έκανε το πρώτο βήμα, όμως για να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο βηματισμός της πρέπει να αποδοθεί άμεσα στο Ταμείο και το υπόλοιπο της περιουσίας που του αναλογεί. Όπως ρητά προβλέπει η μελέτη βιωσιμότητάς του που έχει εγκριθεί.

Αλλιώς το έργο του δεν μπορεί να επιτευχθεί, ο κλάδος δεν μπορεί να υποστηριχθεί και αυτό το μετέωρο βήμα όχι μόνο υπονομεύει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας αλλά και θα θέσει σε ανεπανόρθωτους κινδύνους έναν κλάδο που όλοι διατείνονται πως αναγνωρίζουν το ζωτικό του ρόλο.

Ο καθένας αντιλαμβάνεται πως τεχνικά ζητήματα, αν και όχι άνευ σημασίας, όπως η σύνταξη και έγκριση ισολογισμών παρελθόντων χρήσεων, δεν επιτρέπεται να καθυστερούν τη μεταβίβαση της υπόλοιπης περιουσίας.

Η διοίκηση του ΤΜΕΔΕ, αν και δεν είναι υπεύθυνη για λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, έχει ήδη πιέσει και επιταχύνει με τη θετική της συμβολή στην ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Δεν πρόκειται βεβαίως και να λειτουργεί με ανεύθυνη αμεριμνησία μέχρις ότου η Πολιτεία υλοποιήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Κανένα πρόσχημα, από κανέναν δεν επιτρέπεται να αναβάλει την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την δημιουργία του.

Δεν θέλω να σταθώ άλλο στις δυσκολίες. Η καταγραφή τους είναι η αναγκαία συνθήκη για την υπέρβασή τους.

Θέλω να σταθώ στην αταλάντευτη θέση της διοίκησης και των εργαζομένων μας, να εργαστούμε σκληρά έτσι ώστε οι ευκαιρίες που γεννά η δημιουργία του ΤΜΕΔΕ για τους μηχανικούς και τις μικρές και μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες να πολλαπλασιαστούν.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα προχωράμε στη στελέχωσή του, αναβαθμίζουμε τις ηλεκτρονικές υποδομές του και μεγιστοποιούμε την ανταπόκριση του εγγυοδοτικού μας μηχανισμού. Στο σχεδιασμό μας είναι η διασύνδεσή μας με ευρωπαϊκά δίκτυα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνεργειών. Σκοπός μας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας προκειμένου να στηρίζουμε έμπρακτα τις ανάγκες και να συμβάλουμε ουσιαστικά με καινοτόμες υπηρεσίες στο έργο όλου του τεχνικού κόσμου.

Φιλοδοξία μας είναι να μετεξελίξουμε το ΤΜΕΔΕ σε ένα πρότυπο φορέα, ενεργό και διαρκή υποστηριχτή των μελών μας.