Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (European Association of Guarantee Institutions – AECM)

Το ΤΜΕΔΕ θα συμμετέχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) που θα πραγματοποιηθεί στην Βαρσοβία, 6 – 8 Ιουνίου 2024.

Βασικό θέμα της συνάντησης είναι η διπλή μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία “The Twin Transition: Towards a Green and Digital Economy”.

Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης του AECM, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, θα συμμετέχει ως ομιλητής στη θεματική ενότητα “Internal Control System of the Guarantee Schemes”, όπου θα παρουσιάσει το ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, το digital internal control system που εφαρμόζεται, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της μετάβασης στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Το ΤΜΕΔΕ είναι πλήρες μέλος του «European Association of Guarantee Institutions» (AECM). Ως μέλος του, το ΤΜΕΔΕ έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο, πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα του κλάδου, καθώς και σε συνέδρια, μελέτες και εκδηλώσεις.

Ο AECM είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος Φορέας, που αποτελείται από 48 μέλη, από 31 διαφορετικές χώρες. Από την ίδρυσή του, το 1992, τα μέλη του παρέχουν εγγυήσεις σε περισσότερες από 5,2 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.