Πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19. Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης

Με στόχο την ενίσχυση των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα πληττόμενων από τον COVID – 19. Επιπλέον, διευκρινιστικές ρυθμίσεις προστέθηκαν όσον αφορά τα συνολικά μέτρα στήριξης του Κλάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης της τάξης των συνολικά 600 ευρώ, λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στα ακόλουθα αντικείμενα:

α. Προστασία προσωπικών δεδομένων

β. Δημόσιοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί

γ. Ηλεκτρονικό εμπόριο-Ηλεκτρονικές συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

δ. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης

ε. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά/Ψηφιακή ανταπόκριση με το Δημόσιο/Τηλεργασία και Τηλεδιάσκεψη

στ. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (Smart Buildings)

ζ. Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets/Χρηματοοικονομική χρήση/Πρακτικές DEVOPS) και Διαδικτυακή Συνεργασία

η. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

θ. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και

ι. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.

Τις υπηρεσίες τηλεκατάρτισης μπορούν να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:

– 400 ευρώ, ως προκαταβολή με την ενεργοποίηση της επιταγής (από Μεγάλη Τρίτη 14.4.2020 και μετά), και

– 200 ευρώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη 9.4.2020 και λήγει την Πέμπτη 20.4.2020. Υποβολή αιτήσεων και οποιαδήποτε ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της θα πραγματοποιείται μέσα από τη διεύθυνση https://elearning.yeka.gr.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την 20.3.2020, μεταξύ των οποίων: Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και Οικονομολόγοι (σύμφωνα με την Πρόσκληση).

Συνημμένα θα βρείτε πίνακα της ΣΜΕΔΕΚΕΜ σχετικά με τις προβλέψεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών, τα ΦΕΚ της εξειδίκευσης των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, καθώς επίσης και η πρόσκληση του προγράμματος κατάρτισης.

Για πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση, ειδικά για θέματα που αφορούν ιδιαίτερες ατομικές περιπτώσεις, απαιτείται συνεργασία με φοροτεχνικό σύμβουλο ή και λογιστή.

Για όποιον ενδιαφέρεται να δηλώσει εθελοντής: https://ethelontes.gov.gr/

Συνοδευτικά Αρχεία