Ανακοίνωση σχετικά με την απόδοση του Πόρου στους ΤΕ Μηχανικούς, μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Εν ενεργεία βρίσκεται έντοκος Τραπεζικός Λογαριασμός από το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του Πόρου 2,5‰, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου, με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Σημειώνεται, ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου για την απόδοσή του, η οποία θα γίνεται με βάση το σχετικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορές: κα. Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου, τηλ: 210-3740156, κα. Καραμπίκα Γεωργία, τηλ: 210-3740547