Α. Στοιχεία Μέλους ΤΜΕΔΕ
  Β. Δηλώνω ότι:


  Επιλέγοντας το +, μπορείτε να προσθέσετε Μέλη.  Ανάλυση Ασφαλίστρων
  • Κυρίως Ασφαλισμένος:

   • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 246,95 €


  • 1 εξαρτώμενο μέλος μόνο:

   • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 230,05 €


  • 2 ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη μόνο:

   • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 460,09 €


  Γ. Επισύναψη Εγγράφων  Επιλέγοντας το +, μπορείτε να προσθέσετε τα συμπληρωμένα έγγραφα Ασφάλισης Υγείας για όλα τα Μέλη.

  *Τα προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων, (σύζυγοι έως 70 ετών και παιδιά – από την ηλικία των 14 ημερών έως 25 ετών) καλύπτονται μόνο από τις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις.

  Ασφαλίζονται τα μέλη ηλικίας από 18 έως 70 ετών.