Α. Στοιχεία Μέλους ΤΜΕΔΕ   Β. Δηλώνω ότι:


   Επιλέγοντας το +, μπορείτε να προσθέσετε Μέλη.   Ανάλυση Ασφαλίστρων

   • Κυρίως Ασφαλισμένος:
    • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 246,95 €
   • 1 εξαρτώμενο μέλος μόνο:
    • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 230,05 €
   • 2 ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη μόνο:
    • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 460,09 €   Γ. Επισύναψη Εγγράφων   *Τα προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων, (σύζυγοι έως 70 ετών και παιδιά – από την ηλικία των 14 ημερών έως 25 ετών) καλύπτονται μόνο από τις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις.

   Ασφαλίζονται τα μέλη ηλικίας από 18 έως 70 ετών.