Ομιλία Κ. Μακέδου στο ΤΕΕ Θράκης

Έμπρακτη στήριξη του ΤΜΕΔΕ σε οικονομία και ψηφιακές υπηρεσίες

Οι πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες εγγυοδοσίας, που παρέ­χει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, καθώς και η αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού συστήματος, όπως θεσμοθετήθηκε με την ψήφιση του νόμου 43887/2016, αναδείχθηκαν σε εκδήλωση του ΤΕΕ Θράκης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017  στην Κομοτηνή, με βασικό ομιλητή τον Πρόεδρο του νεοσύστατου Ταμείου, κ. Κωνσταντίνο Μακέδο.

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει μεταβεί στην ψηφιακή εποχή και από τις 2 Οκτωβρίου 2017, λειτουργεί υπηρεσία ψηφιακής διαχείρισης αιτημάτων, μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, επεκτείνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία, καθώς πλέον παρέχονται ψηφιακά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και η έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.  Οι υπηρεσίες  είναι διαθέσιμες επί 24 ώρες για 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου, υπογράμμισε ότι:

Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον κλάδο των κατασκευών. Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που έχει ως αντικείμενο του την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία, μέσα σε δέκα μήνες από την ίδρυσή  του, στηρίζει έμπρακτα το έργο των μελών μας. Αφενός, συμβάλλει στη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας, παρέχοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις στα μέλη μας για την υλοποίηση των δημοσίων έργων και αφετέρου, με τη μετατροπή του σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, αναβαθμίζει το έργο του, διευκολύνοντας τα μέλη του και εξασφαλίζοντας συνθήκες διαφάνειας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.

Από την πλευρά του, ο Πρόε­δρος του ΤΕΕ Θράκης, κύριος Δημήτρης Λουρίκας, αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και στα κενά ενημέρωσης που υπάρχουν από τις κεντρικές υπηρεσίες των νέων ενιαίων ασφαλιστικών φορέων.   

Παρόντες ήταν Βουλευτές της περιοχής οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Προέδρου του Ταμείου για ενεργή συμπαράσταση όπου και όταν χρειαστεί.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις απαντήσεις του Προέδρου του Ταμείου στο πλήθος των ερωτημάτων των παρευρισκόμενων μηχανικών για ζητήματα ασφαλιστικής φύσεως που τους απασχολούν.

17 Οκτωβρίου 2017