Ανακοινώσεις του πρόεδρου κ. Κ. Μακέδου στην Πάτρα

Πρωτοπόρο το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών

Βασι­κός ομιλητής στην πολύ ενδι­αφέρουσα ημερίδα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με θέμα το νέο ασφαλιστικό, ήταν ο Κωνστα­ντίνος Μακέδος, πρόεδρος του νεοσύστατου Ταμείου Μη­χανικών Εργοληπτών Δημο­σίων Έργων  (ΤΜΕΔΕ).

Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου 2017 στην Πάτρα, εκτός από τα αμιγώς ασφα­λιστικά ο κ. Μακέδος παρουσίασε τις νέες ψηφι­ακές υπηρεσίες που παρέ­χει το Ταμείο.

To ΤΜΕΔΕ έχει μεταβεί στην ψηφιακή εποχή καθώς από 2 Οκτωβρίου 2017 λειτουργεί υπηρεσία ψηφιακής διαχείρισης αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου επεκτείνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες σε όλες τις λειτουργίες του .

Πλέον εκτός από τις εγγυητικές Συμμετοχής παρέχονται ψηφιακά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες επί 24 ώρες για 7 ημέρες την εβδομάδα.

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, τόνισε ο πρόεδρος του Ταμείου, 10 μήνες μετά την ίδρυσή του, στηρίζει έμπρακτα το έργο των μελών του  με τη μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου που θα έχουν χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας  επιπλέον συνθήκες διαφάνειας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής, ανέφερε ότι οι μηχανικοί όλων των κλάδων ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ βρίσκονται σε σύγχυση λόγω του κενού ενημέρωσης που υπάρχει και την αδυναμία των κεντρικών υπηρεσιών να απαντήσουν στα απανωτά ερωτήματα.

12 Οκτωβρίου 2017