Εκλογές ΤΕΕ 19.05.2024

Αγαπητή/ε Συνάδελφε,

Στο ΤΜΕΔΕ υλοποιούμε δράσεις, ενισχύοντας υπεύθυνα τον εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό μας ρόλο, με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρέχοντας ταυτόχρονα εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις. Επιδίωξή μας είναι να εναρμονιζόμαστε με τις ανάγκες των μελών μας και να εξελισσόμαστε μαζί τους.
Σε αυτό το πλαίσιο:

  • ιδρύσαμε και λειτουργούμε την πρώτη εταιρεία μικροχρηματοδοτήσεων, που αδειοδοτήθηκε από την ΤτΕ, την ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions.
  • συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και δημιουργήσαμε το Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ.
  • διευρύνουμε τις υπηρεσίες μας στο εξωτερικό, μέσω της συμμετοχής μας στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM, του οποίου είμαστε πλήρες μέλος.  

To ΤΜΕΔΕ σήμερα αποτελεί έναν πλήρως ψηφιοποιημένο δυναμικό Όμιλο παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων προϊόντων και η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του βασικού Τεχνικού Συμβούλου του Ελληνικού Κράτους.  
To ΤΕΕ είναι το σημείο αναφοράς του Τεχνικού Κόσμου, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, αλλά και για τις διεκδικήσεις, που με επιχειρήματα, οφείλει να θέτει στην Πολιτεία.
Την Κυριακή 19 Μαΐου διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών των οργάνων του ΤΕΕ, του ισχυρότερου φορέα εκπροσώπησης και προάσπισης των συμφερόντων του Τεχνικού Κόσμου.
Η ευθύνη ανήκει στον καθένα από εμάς, που είναι μέλος του ΤΕΕ. Η ψήφος μας είναι η δύναμή μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, ως κλάδος, ως οικονομία, ως κοινωνία και ως χώρα.

Την ερχόμενη Κυριακή 19 Μαΐου, συμμετέχουμε στις εκλογές του ΤΕΕ, δίνουμε δυναμικά το παρών στην κάλπη.

 
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μακέδος