Δήλωση του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ για τους εργαζόμενους της Attica Bank στη Γενική Συνέλευση

H ΕΠΙ 26 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΗΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Τ(Σ)ΜΕΔΕ ΣΤΗΝ ATTICA BANK – ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ & ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Δείτε περισσότερα εδώ.