Attica Bank – Ενημέρωση για είσπραξη φορολογικής απαίτησης

H «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 05ης Ιουλίου 2022 ενέκρινε ομόφωνα την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης).

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.07.2022, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΠΥΣ, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι προχώρησε την 18.07.2022 στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, ήτοι ποσού €22.817.998,42. Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της ΠΥΣ και θα επανέλθει με νεότερη χρηματιστηριακή ανακοίνωση για την πρόοδο της ανωτέρω διαδικασίας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ