Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς αξιόγραφων του χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Αttica Bank-Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, που προέκυψαν από τη μετατροπή 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα»),  σε συνέχεια των από 30-08-2021, 08-09-2021, 16-09-2021, 21-09-2021 29-09-2021 και 4-10-2021 ανακοινώσεων της, ανακοινώνει ότι:

(α)       Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-10-2021, σε συνέχεια των συνεδριάσεων του στις 20-09-2021, 29-09-2021 και 04-10-2021, διαπίστωσε τη λήξη της διαπραγμάτευσης κατά την 14-10-2021 των 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας (οι «τίτλοι») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (εφεξής, και από κοινού με την από 28/06.07.2021 πράξη, «ΠΥΣ»).

Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-10-2021 διαπίστωσε, λαμβάνοντας υπόψη την άνω λήξη της διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ, την αυτοδίκαιη μετατροπή των τίτλων σε 16.541.878 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή, ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κοινές μετοχές της Τράπεζας σήμερα (0,20 € εκάστη), η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ και την από 04-10-2021 απόφαση του Δ.Σ πραγματοποιείται σήμερα 19.10.2021.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά την συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων κοινών ονομαστικών και άυλων μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση, και στις 20 Οκτωβρίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α.

Οι μετοχές, κατά́ την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους, θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRS001003037 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤ στα ελληνικά και TATT στα λατινικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των Μετοχών μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαίων / Τμήμα Θεματοφυλακής πελατείας Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669570 και 210-3669571).

(β)       Πρόσθετα, σε συνέχεια i) της από 07-07-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης), ποσού 151.854.439,86 ευρώ, και ii) της από 12-08-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που διεπίστωσε το σχηματισμό του άνω ειδικού αποθεματικού καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-10-2021 αποφάσισε, όπως απαιτεί η νομοθεσία, την κεφαλαιοποίηση του άνω ειδικού αποθεματικού ποσού  €151.854.439,86 και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστική αξία €3.308.375,60 με την έκδοση 16.541.878 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20) η κάθε μία. Η θετική διαφορά μεταξύ του ποσού από το ειδικό αποθεματικό που αντιστοιχεί στους τίτλους, δηλαδή του ποσού της αξίας εξαγοράς των τίτλων (όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και το άρθρο 5 παρ.1 της ΠΥΣ) και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι ποσό συνολικά €148.546.064,26, θα αχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 της ΠΥΣ σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 4.845.889 και διαιρείται σε 24.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20) η κάθε μία.

Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 20 παρ.1 του ν.4548/2018 κατόπιν της μετατροπής των τίτλων δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5, εδάφιο β’ του ν.4548/2018, καθόσον κατά το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ η μετατροπή των τίτλων σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφοράς.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 της ΠΥΣ, αποφάσισε την αναπροσαρμογή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας τηρώντας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο ν.4548/2018.Η ανωτέρω τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ΄ αριθμ.  113564/19.10.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ