Κ. Μακέδος: «Η περιβαλλοντική και κοινωνική τραπεζική ηθική στον πυρήνα της στρατηγικής της Attica Bank»

Η περιβαλλοντική και κοινωνική τραπεζική ηθική τίθεται στην πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής και πρακτικής της Attica Bank

δήλωσε ο πρόεδρός της Κωνσταντίνος Μακέδος, μιλώντας στο Συνέδριο “All Things Energy Forum 2021”.

Η τράπεζα έχει υιοθετήσει μια στοχευμένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας, την κυκλική οικονομία και γενικότερα την αειφόρο ανάπτυξη,

επεσήμανε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι:

η Attica Bank έχει ήδη παράσχει περίπου 330 εκατομμύρια ευρώ για έργα ΑΠΕ της τάξης των 350 MW. Ενώ, ο στόχος είναι η χρηματοδότηση να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο έως το 2024 για έργα 2.000 MW.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες επενδύσεις, καθώς αποδεικνύονται πολύ ελκυστικές αλλά και κερδοφόρες μακροπρόθεσμα και συμβάλλουν στον μηδενισμό των εκπομπών ρύπων CO2,

τόνισε ο κ. Μακέδος και έκανε γνωστό ότι

έχουμε εισαγάγει έναν πράσινο δείκτη (αποτύπωμα CO2) για τους δανειολήπτες που επιλέγουν βιώσιμες επενδύσεις, μειώνοντας το προσφερόμενο επιτόκιο.

Όπως ανέφερε,

με την υιοθέτηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των Sustainable Development Goals (SDG’s) του ΟΗΕ, αλλά κυρίως λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και των αυξημένων αναγκών της ίδιας της κοινωνίας, καθιερώνεται μία νέα τραπεζική  ηθική.  Αυτή η νέα ηθική τίθεται στον πυρήνα της Attica Bank, την εποχή μάλιστα που οι προκλήσεις και οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν εξαιτίας της πανδημίας της νόσου COVID-19, αλλάζοντας τη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας,

εξήγησε.

Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο:

Στην Attica Bank είμαστε βέβαιοι ότι η ουσιαστική υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance) αποτελεί το πλέον αξιόπιστο μέσο όχι μόνο για την αντιμετώπιση ενός διευρυμένου πεδίου προκλήσεων, αλλά και για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας τόσο για τους μετόχους όσο και για τους πελάτες μας,

δήλωσε ο κ. Μακέδος, ξεκαθαρίζοντας ότι

η Attica Bank έχει υιοθετήσει αυτές τις αρχές θέτοντας στο επίκεντρο την κοινωνία, τη βιώσιμη οικονομία και το περιβάλλον.

Όπως είπε,

έχουμε εισαγάγει την πολιτική “Green Within”, ενώ αναπτύσσουμε πολιτική “Πράσινων Δανείων”, με βάση πάντα τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδας. Έχουμε αναπτύξει μάλιστα μία συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να προκειμένου να θέτουμε αποτελεσματικά τους SDGs and τα ESGs ενώ αξιοποιούμε προσεγγίσεις ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης με απώτερο στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και της πράσινης ανάπτυξης.

Υπηρετούμε αυτόν τον στόχο με σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα, καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, προσφέροντας οικονομική ρευστότητα με βάση τα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ,

δήλωσε.

Και πρόσθεσε ότι:

Η Attica Bank κινείται ήδη δυναμικά για τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότητας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, για την κάλυψη της άμεσης ανάγκης για βιώσιμη κινητικότητα με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, για τη χρηματοδότηση “πράσινων” επιχειρήσεων και οργανισμών. Χρηματοδοτεί επίσης νέες κατασκευές, με βάση τις απαιτήσεις για μηδενική κατανάλωση ενέργειας (Zero Energy Buildings). Προβλέπεται επίσης η υποστήριξη έργων για την ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, καθώς και για την υλοποίηση έργων ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Ο κ. Μακέδος, υπενθύμισε ότι η Τράπεζα προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικά και ελκυστικά προϊόντα για τα νοικοκυριά από τις αρχές του 2020: Νέοι λογαριασμοί ταμιευτηρίου με προνομιακά επιτόκια και νέα πράσινα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, δάνεια με εξαιρετικά προνομιακούς όρους για την αγορά φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων και για ενεργειακή αναβάθμιση ή δάνειο ανακαίνισης σπιτιού.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Attica Bank δήλωσε:

Ο μετασχηματισμός της κοινωνία μας, απαιτεί αποφασιστικότητα, αντοχή και σκληρή δουλειά. Η περίοδος που διανύουμε μπορεί να αποδειχθεί ως η πλέον παραγωγική και σίγουρα θα αποδώσει, διασφαλίζοντας μεσοπρόθεσμα ευημερία και βιωσιμότητα. Και οι τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων για το κοινό, βιώσιμο μέλλον μας.