Συμμετοχή του Προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου στην ημερίδα “Elevating ESG matters at the Boardroom”

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του συστήματος αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ο Πρόεδρος της Attica Bank Κωνσταντίνος Μακέδος συμμετείχε στην ημερίδα των «Better Boards», με θέμα  “Elevating ESG matters at the Boardroom”,
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη, 27/05/2021. 

Η περιβαλλοντική και κοινωνική τραπεζική ηθική τίθεται στην πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής και πρακτικής της AtticaBank.

δήλωσε σχετικά ο κ. Μακέδος.

Ο πρόεδρος της Attica Bank επεσήμανε, ότι

Στην Attica Bank είμαστε βέβαιοι ότι η ουσιαστική υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance),
αποτελεί το πλέον αξιόπιστο μέσο όχι μόνο για την αντιμετώπιση ενός διευρυμένου πεδίου προκλήσεων, αλλά και για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας τόσο για τους μετόχους όσο και για τους πελάτες μας.