Νέα προσφορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας από το ΤΜΕΔΕ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του για έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και του προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου, προχώρησε σε  νέα δωρεά τεσσάρων σύγχρονων σύγχρονων μόνιτορ και ενός κεντρικού σταθμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας.

Με ευχαριστήρια επιστολή του το Νοσοκομείο επισημαίνει ότι τα τέσσερα μόνιτορ NIHON KOHDEN LIFESCOPE και ο κεντρικός σταθμός προορίζονται για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών και πρόκειται να διευκολύνουν σημαντικά το ιατρικό προσωπικό στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Υπενθυμίζεται, ότι στις αρχές του έτους το Ταμείο είχε δωρίσει επίσης τέσσερα σύγχρονα παρακλίνια μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Τα μόνιτορ  που προσφέρθηκαν στο «Παπαγεωργίου», συνολικού κόστους 62.000 ευρώ, αξιοποιούνται ήδη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Το ΤΜΕΔΕ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και παρέχει υπηρεσίες εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 πιστούχους – μέλη, καθώς και σε 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.