Προσφορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από το ΤΜΕΔΕ

Τη δωρεά τεσσάρων σύγχρονων παρακλίνιων μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών παρέδωσε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Όπως έκανε γνωστό το Νοσοκομείο με Δελτίο Τύπου, τα μόνιτορ τύπου CU-152RK που προσφέρθηκαν, συνολικού κόστους 62.000 ευρώ, αξιοποιούνται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Όπως επισημαίνεται, η Διοίκηση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου ευχαριστεί θερμά για την προσφορά των τεσσάρων συσκευών παρακολούθησης, αφού αποτελούν πολύτιμο εξοπλισμό για τη Μονάδα και, ταυτόχρονα, ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους ασθενείς και τους εργαζόμενους οι οποίοι μάχονται καθημερινά εν μέσω της πανδημική κρίσης.

Το ΤΜΕΔΕ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και παρέχει υπηρεσίες εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 πιστούχους – μέλη, καθώς και σε 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.