Διεύρυνση των κατηγοριών των υπαγόμενων προσώπων στο ΤΜΕΔΕ

Σε συνέχεια των εγκριτικών και διοικητικών αποφάσεων για τη – βάσει του άρθρου 38 ν.4611/2019 – διεύρυνση των κατηγοριών προσώπων που υπάγονται στο ΤΜΕΔΕ, δηλαδή των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια διεύθυνση μητρώου Δ15 του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναρτήθηκαν σε διακριτή θέση στην ιστοσελίδα www.tmede.gr τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους στο Ταμείο.

Επισημαίνεται, ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία εγγραφής των εν λόγω προσώπων, που επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση.