Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020,
συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων, σε σημερινή συνεδρίαση του που
πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

 1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 2. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 5. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 6. Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 7. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 8. Γεώργιος Δουκίδης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 9. Ελένη Κολιοπούλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 10. Χαρίτων Κυριαζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 11. Ανδρέας Ταπραντζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 12. Αικατερίνη Ονουφριάδου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού
  Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ