Attica Bank: Οι τρεις άξονες της στρατηγικής της τράπεζας μέχρι το 2023

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εξ αναβολής ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2019 και τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την παρουσία του 83,06% των μετόχων της.

H Attica Bank έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο αλλαγών , οι οποίες άρχισαν από τον Σεπτέμβριο του 2016, ακολουθεί από το τέλος του 2019 μια αναθεωρημένη – λόγω κορωνοϊού – στρατηγική, εφαρμόζοντας ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, στοχεύοντας στην μεγέθυνσή της , στην πλήρη εξυγίανσή της και στην ανάδειξή της σε ευέλικτη και ανταγωνιστική τράπεζα. 

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της τράπεζας κ. Κώστας Μητρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πανταλάκης  αναφέρθηκαν στη μέχρι τώρα πορεία της οικονομίας και της  τράπεζας και κυρίως στις προοπτικές που διανοίγονται με βάση το τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο.

Κ. Μητρόπουλος: Σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και στη συνέχεια ανάκαμψη

O κ. Μητρόπουλος χαρακτήρισε το 2019 χρονιά θετικών εξελίξεων για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η αύξηση των επενδύσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων δημιούργησαν θετικές προοπτικές.

Στη συνέχεια ο κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε στην εφαρμογή της  στρατηγικής της τράπεζας  με τρείς βασικούς στόχους: τον διπλασιασμό του ισολογισμού μέχρι το 2022,την ταχεία απομάκρυνση όλων των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και την  πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της Τράπεζας.

Ο κ. Μητρόπουλος παρουσίασε τους κύριους στρατηγικούς τομείς, στους οποίους θα εστιάσει η τράπεζα, οι οποίοι είναι το περιβάλλον, η ενέργεια και οι υποδομές, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι οργανωτικές αλλαγές και η αναβάθμιση των υποδομών της Τράπεζας, παραμένουν η μέγιστη προτεραιότητα, αφού η Τράπεζα επιθυμεί να καταστεί η πιο «παλιά» μοντέρνα τράπεζα στη συνείδηση του συναλλακτικού κοινού.

«Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τις λειτουργικές διαδικασίες της και προσάρμοσε τον προϋπολογισμό του 2020», ανέφερε ο Πρόεδρος της τράπεζας.  «Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και ανάκαμψη από εκείνο το σημείο και πέρα. Απέναντι στις νέες προοπτικές που θα δημιουργηθούν, μετά το πέρας της κρίσης του κορωνοϊού και των μέτρων αντιμετώπισης του, η Attica Bank σχεδιάζει να τοποθετηθεί δυναμικά», επεσήμανε ο κ. Μητρόπουλος.

«Η Attica Bank παραμένει προσηλωμένη στους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την συνεχιζόμενη στήριξή τους.  Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδοκά ότι η Τράπεζα θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του κορωνοϊού, και από τη διαφαινόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, ταχύτητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα αναδεικνύονται  ως οι νέες μας αξίες» κατέληξε ο Πρόεδρος της Attica Bank.

Θ. Πανταλάκης: Πλήρης η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών  

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης αναφέρθηκε αρχικά στον νέο τρόπο λειτουργίας που υιοθέτησε η τράπεζα λόγω κορωνοϊού, εφαρμόζοντας τηλε- εργασία σε μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και διοίκησης, αναβαθμίζοντας τις τεχνολογικές υποδομές της και λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα διασφάλισης της υγείας υπαλλήλων και πελατών της.

Σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2019 ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε ότι χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη λειτουργική κερδοφορία και πιστωτική επέκταση, αύξηση καταθέσεων και περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων             (MEΑ) . Το ακόμη υψηλό απόθεμα των ΜΕΑ (ύψους € 67,5 δισ. και 42% ως ποσοστό των συνολικών χορηγήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTA) συνολικού ύψους € 22 δισ. (αντιστοιχεί σε περίπου 81% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2019), αποτελούν κύριες προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα.

Σχετικά με τις επιδόσεις της Attica Bank ο κ. Πανταλάκης ανέφερε ότι η ρευστότητά της ενισχύθηκε σημαντικά πέρυσι, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στα 2,6 δις. από 2,3 δις το 2018 αυξημένα κατά 14%, ποσοστό τριπλάσιο της αύξησης καταθέσεων συνολικά του κλάδου, το οποίο διαμορφώθηκε σε 4,6%. Οι καταθέσεις ιδιωτών με αύξηση 22,4% και η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά repo επέφεραν τον μηδενισμό της χρηματοδότησης από τον ELA τον Μάρτιο του 2019.

Κατά τον κ. Πανταλάκη, η συνεχής αύξηση των καταθέσεων και η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλούν την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στην Attica Bank.

Στη συνέχεια ο κ. Πανταλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Attica Bank έχει καταγραφεί ως πρωτοπόρος – καινοτόμος στο θέμα του πιστωτικού κινδύνου  καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2016, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τελικά τον Αύγουστο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018, δύο τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €2,032 δισ. Η δομή και η τεχνική των συναλλαγών αυτών έχουν αναγνωρισθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο από τα αρμόδια τοπικά και υπερεθνικά θεσμικά και εποπτικά όργανα.  

Στις 22 Μαρτίου 2020 η τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή μίας ακόμα συμφωνίας ανάθεσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους €435 εκατ., με στόχο  την καλύτερη διαχείριση και εν τέλει μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος.

Σε σχέση με την κερδοφορία του 2019 ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε ότι η απομόχλευση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, επέφερε μείωση εσόδων από τόκους, αλλά η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 12% και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, αντιστάθμισαν μερικώς τα μειωμένα έσοδα.

Στο σημείο αυτό στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατηγικού χαρακτήρα δεκαετή  εμπορική συνεργασία της τράπεζας με τον όμιλο Interamerican,  η οποία θα επιφέρει επιχειρηματικά οφέλη και φυσικά αυξημένα έσοδα και για τα δύο μέρη.

Με στόχο την επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθαρά τραπεζικές εργασίες, η τράπεζα, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, προχώρησε στην πώληση των περισσότερων θυγατρικών της εταιρειών.

Αναλύοντας τη στρατηγική της Attica Bank μέχρι το 2023 ο κ. Πανταλάκης ανέφερε ότι συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:

  • Στον διπλασιασμό του ενεργητικού της Τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, οι οποίες για το 2020 έχουν προϋπολογιστεί σε 336 εκατ. ευρώ
  • Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής της  βάσης
  • Στην διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων.
  • Στην πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, και
  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της

Σύμφωνα με τον κ. Πανταλάκη,  οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και η σημαντική και στοχευμένη ανάπτυξη των νέων χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την συγκρατημένη διαχείριση της βάσης κόστους, θα οδηγήσουν σε ισχυρή απόδοση κεφαλαίων για τους μετόχους.

Τέλος ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε με έμφαση ότι «η Διοίκηση της Τράπεζας και εγώ προσωπικά υπηρετώντας τον τραπεζικό κλάδο της χώρας από ανώτατες θέσεις και για σειρά ετών, θεωρούμε ότι μέσα από κάθε κρίση γεννιούνται ευκαιρίες. Δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων της Attica Bank είναι η επόμενη μέρα από την επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού να βρει μια ευέλικτη, αυθύπαρκτη και ανταγωνιστική Τράπεζα, που θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, με γνώμονα το όφελος των πελατών, των μετοχών της και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ