Περαιτέρω προβλέψεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών

Ενημέρωση της ΣΜΕΔΕΚΕΜ σχετικά με περαιτέρω  προβλέψεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών.