Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Νέες διατάξεις θεσμοθετήθηκαν, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, εκπτώσεις σε εμπρόθεσμες καταβολές, κ.λπ. Επισυνάπτεται συνημμένος Πίνακας της ΣΜΕΔΕΚΕΜ με «αποδελτίωση» των σχετικών ρυθμίσεων, καθώς επίσης και τα σχετικά ΦΕΚ με όλα τα νέα μέτρα.

Για πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση, ειδικά για θέματα που αφορούν ιδιαίτερες ατομικές περιπτώσεις, απαιτείται συνεργασία με φοροτεχνικό σύμβουλο ή και λογιστή.

Για όποιον ενδιαφέρεται να δηλώσει εθελοντής: https://ethelontes.gov.gr/

Συνοδευτικά Αρχεία