Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις

Παρουσιάζονται οι διατάξεις της πολιτείας που εξειδικεύουν τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, που εκδόθηκαν μέχρι και την 27.3.2020 και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους.

Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις, που ο κύριος (ενεργός) ΚΑΔ της δραστηριότητάς τους περιλαμβάνεται στον Κατάλογο, αλλά και σ’ αυτές των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι μεγαλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020.

Επισυνάπτονται τα σχετικά ΦΕΚ με όλα τα μέτρα.

Για πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση, ειδικά για θέματα που αφορούν ιδιαίτερες ατομικές περιπτώσεις, απαιτείται συνεργασία με φοροτεχνικό σύμβουλο ή και λογιστή.

Για όποιον ενδιαφέρεται να δηλώσει εθελοντής: https://ethelontes.gov.gr/