Κ. Μακέδος: «Το ΤΜΕΔΕ ισότιμο μέλος μίας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικογένειας»

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) συμμετείχε  διά του προέδρου του Κωνσταντίνου Μακέδου στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), που πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Ιουνίου στην Αμβέρσα.

Όπως δήλωσε ο κ. Μακέδος:

Το ΤΜΕΔΕ από τον Οκτώβριο του 2018 αποτελεί μέλος μίας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικογένειας. Η ισότιμη συμμετοχή του Ταμείου  στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) ισχυροποιεί σημαντικά τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης για τους Έλληνες επιστήμονες και τον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του.

Όπως τόνισε απ΄ την πλευρά του ο πρόεδρος του AECM, Bernhard Sagmeister:

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 2018, η οικονομία της Ευρώπης συνέχισε να αναπτύσσεται: Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας οικονομικής μεγέθυνσης για το έτος που πέρασε το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στην ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 6,6% τον Δεκέμβριο. Το τρίτο τρίμηνο του 2018, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,8% και η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% (πηγή: Eurostat). Η πρόκληση παραμένει να διασφαλίσουμε και να κοινοποιήσουμε ότι η επιστροφή της Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη είναι προς όφελος όλων.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ ανάδειξε την κρισιμότητα της  εγγυοδοσίας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις στρατηγικές δράσεις του Ταμείου, τον μετασχηματισμό του σε ολοκληρωμένο ψηφιακό πάροχο  που τον φέρνει σε θέση πρωτοπόρου αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης που διανοίγονται για τον Τεχνικό Κόσμο στην Ελλάδα μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης.

Σχολιάζοντας τα σχετικά στοιχεία ο κ. Μακέδος σημείωσε πως:

Η δυναμική που αναπτύσσεται στον Κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, να ευνοήσει σημαντικά την ελληνική αγορά. Το ποσοστό των χαρτοφυλακίων του συνόλου των φορέων εγγυοδοσίας, φθάνει κατά μέσο όρο στο 0,8% του ΑΕΠ των χωρών που αντιπροσωπεύουν, ενώ το ποσοστό στην Ελλάδα υπολείπεται κατά 0,24% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη της πιστοδοτικής και εγγυοδοτικής δυνατότητας του ΤΜΕΔΕ.

Το χαρτοφυλάκιό μας αν και αντιπροσωπεύει το 0,7% του συνόλου των χαρτοφυλακίων των μελών του AECM, είναι επτά φορές μεγαλύτερο από αυτό του ΕΤΕΑΝ, αποκαλύπτοντας τα ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν για το Ταμείο, προκειμένου να φθάσει στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρας μας αλλά και για να διευρύνει τον αναπτυξιακό του ρόλο στη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και την οικονομική αναγέννηση στη χώρα μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό που  παρουσιάστηκε, μεταξύ των μελών του AECM το 2018 ο ανεξόφλητος όγκος εγγυήσεων αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, σε συνολικό ποσό 130,5 ευρώ, εκ των οποίων 27,8 δισ. ευρώ είναι νέες εγγυήσεις. Επίσης, ο αριθμός των δικαιούχων των  ΜΜΕ αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχεδόν 3,2 εκατομμύρια.

Μάλιστα, μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας έχουν οι χώρες του Νότου και η Τουρκία λόγω του ότι το χρηματοπιστωτικό και ιδιαίτερα το τραπεζικό σύστημα των χωρών αυτών αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για χρηματοδότηση, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στη χώρα μας.

Ποσοστιαία, το συνολικό χαρτοφυλάκιο των μελών του AECM σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας προέλευσής τους είναι: Τουρκία 5,69%, Ιταλία 2,03%, Γαλλία 0,95%, ενώ για την Ελλάδα το ποσοστό φθάνει στο 0,56%.

Μέσω του AECM δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης των ΜΜΕ, με ευνοϊκές δανειοδοτήσεις, διευκόλυνση της μόχλευσης κεφαλαίων και την παροχή δανείων, αλλά και τη μείωση του κόστους όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Όπως ανακοινώθηκε, στη Γενική Συνέλευση, ο AECM  συνεργάστηκε στενότερα με την Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Δημόσιων Τραπεζών (EAPB),  τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μακροπρόθεσμων Επενδυτών (ELTI), το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (NEFI) και την SMEunited (πρώην UEAPME) δημοσιεύοντας έγγραφα κοινών θέσεων, ιδίως όσον αφορά στον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) από το 2021 έως το 2027.

Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικά βήματα στο προβλεπόμενο πρόγραμμα InvestEU. Στόχος εξακολουθεί να είναι η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και η στήριξη των ΜΜΕ για πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας κατατίθενται προτάσεις σχετικά με την τραπεζική νομοθεσία, και ειδικότερα σε σχέση με τις διευκολύνσεις προς τις ΜΜΕ, αλλά και την ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων για ευνοϊκές δανειοδοτήσεις προς τις εν λόγω επιχειρήσεις, τη διευκόλυνση της μόχλευσης κεφαλαίων και την παροχή δανείων, αλλά και τη μείωση του κόστους σε τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Ταυτόχρονα, σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην τήρηση της νομιμότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα, σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ, καθώς επίσης και στην προστασία των δεδομένων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ακόμα ευνοϊκότερο περιβάλλον υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του AECM, στον τομέα των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, το έτος 2018 σημαδεύτηκε έντονα από την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021 έως 2027 (ΠΔΠ) και ειδικότερα για το νέο πρόγραμμα InvestEU που θα ομαδοποιήσει όλα τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα (όπως το EFSI, το COSME, το InnovFin, το CCS, το EaSI κλπ.), παρέχοντάς τους ένα ενιαίο βιβλίο κανόνων.

Η ομαδοποίηση αναμένεται να επιτρέψει τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και την απλούστευση της χρήσης του από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που υποστηρίζει ο AECM.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του InvestEU θα είναι τα εξής:

– Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει χρηματοδοτική κάλυψη ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία επιτρέπει την παροχή εγγύησης ύψους 38 δισεκατομμυρίων ευρώ από πλευράς ΕΕ (προβλεπόμενη στο 40%).

– Το πρόγραμμα θα αποτελείται από τέσσερα παράθυρα πολιτικής: 1) Βιώσιμες υποδομές, 2) Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιοποίηση, 3) ΜΜΕ και 4) Κοινωνικές Επενδύσεις και Δεξιότητες

– το 75% της εγγύησης της ΕΕ θα χορηγηθεί από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το 25% από τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και τις Εθνικές  Τράπεζες Παροχών και Θεσμικά Όργανα

– Το 15% των κεφαλαίων μπορεί να μετατοπιστεί μεταξύ των παραθύρων πολιτικής

-Το 5% μπορεί να χορηγηθεί από τα κονδύλια υπό επιμερισμένη διαχείριση.

Ο AECM συνόδευσε τις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του νέου προγράμματος από την αρχή και καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους 2018:

– Σύνδεση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την παρουσίαση και υπεράσπιση της άποψης των μελών του AECM σχετικά με τον μελλοντικό σχεδιασμό των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ:

– Ευρωπαϊκή Επιτροπή: σε τεχνικό επίπεδο σε όλες τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις (ECFIN, GROW, BUDG, REGIO, AGRI, RTD) και σε πολιτικό επίπεδο, π.χ. με τα γραφεία των καθ’ ύλην αρμοδίων  Επιτρόπων.

Όσον αφορά στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, μέσω της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισάγονται οι ακόλουθες βελτιώσεις:

– Αύξηση των κονδυλίων κατά σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ και αύξηση του κονδυλίου για τις ΜΜΕ κατά 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ

– Άνοιγμα του παραθύρου έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στις ΜΜΕ

– Τα μικρά έργα απαλλάσσονται από κλιματικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικής βιωσιμότητας έλεγχο

– Η διάρκεια εγγύησης θα συνάδει με την ωρίμανση του τελευταίου εισπρακτέου από τον τελικό δικαιούχο

– Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, χρησιμοποιήσιμη και για το κεφάλαιο κίνησης και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του AECM, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, κομμάτι στο οποίο το ΤΜΕΔΕ πρωτοπορεί σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, o οποίος έχει τεθεί άλλωστε και στο επίκεντρο της ατζέντας του AECM.

Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο, που δημοσιεύτηκε στον ενημερωτικό ιστότοπο www.capital.gr