Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ανταποδοτικές υπηρεσίες ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του πρόκειται να προσφέρει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της Υγείας. Στόχος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για το άμεσο μέλλον, με τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού, είναι να προσφέρει στα μέλη του πρόσβαση σε οργανωμένα δίκτυα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, επίδομα νοσηλείας, συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιου επιπέδου και άλλα σημαντικά προνόμια στο χώρο τόσο της ασφάλισης όσο και της υγείας. Όπως έγινε γνωστό, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για τις υποψήφιες αναδόχους ασφαλιστικές εταιρείες ορίστηκε η 14η Ιουνίου 2018, ενώ η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα αναδειχθεί από την ως άνω διαδικασία, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουλίου 2018. Η Διακήρυξη του ως άνω Ανοιχτού Διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tmede.gr) και έχει επίσης, αποσταλεί στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω στις εταιρείες – μέλη της.