Δημοσιογραφική Ενημέρωση για τον 1ο Ετήσιο Απολογισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής ενημέρωσης, ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, παρουσίασε αναλυτικά τους τέσσερις βασικούς στόχους, που υλοποιήθηκαν το 2017 και καθόρισε τις προοπτικές για το 2018.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Η ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν ωφέλησε μόνο τον κλάδο μας, αλλά πρωτίστως την ελληνική οικονομία. Επιθυμούμε και εργαζόμαστε έτσι, ώστε το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να καταστεί ουσιαστικός αρωγός και υποστηρικτής των επιχειρηματικών δράσεων των μελών του, αλλά και φυσικά να διευρύνουμε τις συνέργειες με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ισχυροποιώντας και αναδεικνύοντας περαιτέρω το νέο μας φορέα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μακέδος αναφερόμενους στους τέσσερις στόχους, που υλοποίησε  η Διοίκηση μέσα στο 2017.

Δείτε εδώ την Παρουσίαση

Στους δημοσιογράφους δόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Δείτε εδώ το corporate έντυπο

Δείτε εδώ το έντυπο με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου

Δείτε εδώ το fact sheet του απολογισμού.