Ενημέρωση επί θεμάτων του ΤΜΕΔΕ πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ταμείου Κωνσταντίνος Μακέδος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ στις 11 Δεκεμβρίου 2017

Για θέματα του κλάδου των Mηχανικών και τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό μίλησε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ,  Κωνσταντίνος Μακέδος, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ, κατόπιν πρόσκλησης που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης.

Ο κ. Μακέδος επισήμανε ότι το 2017 είναι μια χρονιά «ορόσημο», αφού την 01-01-2017 ξεκίνησε τη  λειτουργία του το ΤΜΕΔΕ, που αναλαμβάνει την παροχή της εγγυοδοσίας και της πιστοδοσίας των ελευθέρων  επαγγελματιών Mηχανικών και Eργοληπτών Δημοσίων Έργων. Αναφέρθηκε στην τιτάνια προσπάθεια που έγινε για την ολοκλήρωση του ΤΜΕΔΕ μέσα σε λίγους μήνες, εκτιμώντας ότι από τις σημαντικότερες ενέργειες της φετινής χρονιάς ήταν το ότι η διοίκηση κατάφερε να διασφαλίσει  την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσα από τα 39 υποκαταστήματα, τα οποία υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ. Σημείωσε ότι με τη νέα υπηρεσία έκδοσης ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών αφενός δεν υφίσταται ανάγκη φυσικής παρουσίας του Μηχανικού σε Κατάστημα ΤΜΕΔΕ και, αφετέρου, η έκδοσή της πραγματοποιείται σε προσωποποιημένο περιβάλλον, με απλοποιημένες διαδικασίες, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Η υπηρεσία είναι αδιαλείπτως διαθέσιμη στους χρήστες, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι το επόμενο στοίχημα για τη διοίκηση  είναι να συμβάλλει παραγωγικά και όχι αρνητικά, ώστε να δημιουργηθεί μια καθημερινότητα καλύτερη για τους Μηχανικούς, ενώ σημείωσε ότι τα έργα υποδομής, που είναι αντικείμενο των δημοσίων έργων, σημειώνουν μία δυναμική και είναι αναμενόμενο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των κατασκευαστών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ζητήσουν τη συνδρομή του ΤΜΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μακέδο και, στο πρόσωπό του, τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης του ΤΜΕΔΕ, μεταξύ των οποίων και ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΕ Δημήτρης Τσουρέκας, επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ αποτελεί ένα κομβικό βήμα για τη μετεξέλιξη του Ταμείου σε σύγχρονο και απαραίτητο συνεργάτη των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ενώ σημείωσε με έμφαση ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια χορήγησης των εγγυητικών επιστολών και λειτουργίας της πιστοδοσίας, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, οι Συνάδελφοι Εργολήπτες δεν θα το εμπιστευτούν.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, συμφώνησε με τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ και ενημέρωσε ότι έχει ήδη δοθεί έμφαση στην προμήθεια λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, προκειμένου το ΤΜΕΔΕ να έχει πανελλαδικά έγκυρη και ολοκληρωμένη εικόνα  οικονομικών μεγεθών και πληροφοριών αναγκαίων για τη διαχείρισή του, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.