Ομιλία Προέδρου ΤΜΕΔΕ, κου Κωνσταντίνου Μακέδου στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Eνημερωτική εκδήλωση αναφορικά με το νέο ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016 και τη λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ αναμένεται να αναφερθεί και στη αναβάθμιση των πιστοδοτικών υπηρεσιών του Ταμείου. Ήδη στο ΤΜΕΔΕ λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων e- Πρωτόκολλο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.tmede.gr και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία που υποστηρίζει το ΤΜΕΔΕ, καθώς πλέον των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής παρέχονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“Το Τεχνικό Επιμελητήριο / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30 στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων Τριών Ναυάρχων 40 στην Πάτρα, καλεί όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς σε ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τον Ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016 αλλά και με την Λειτουργία του νέου Φορέα ΤΜΕΔΕ. Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, ο οποίος θα απαντήσει και σε ερωτήματα των συναδέλφων που θα παρευρεθούν.

Βασίλειος Ν. Αϊβαλής, Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ