Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις Κατασκηνώσεις

Σύμφωνα με την αριθ. 1286/2017 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία αφορά αίτηση ανάκλησης της 123/2017 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απόσπασμα της οποίας σας αποστέλλουμε, είναι δυνατή η υπογραφή σχεδίων σύμβασης μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και των εταιρειών «ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ», «Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΜΑΣΕ Α.Ε.».

Κατόπιν τούτου η υλοποίηση της διαδικασίας αποστολής παιδιών των δικαιούχων στις εν λόγω κατασκηνώσεις κατά τη Β’ και Γ’ περίοδο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες διαχειριστικές επιτροπές και με προγενέστερα σχετικά έγγραφά μας (800983/31-5-2017, 847804/9-6-2017).

Βρείτε την απόφαση (Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου 20170630, αρχείο PDF) στα συνοδευτικά αρχεία.