Ανακοίνωση για τις Αιτήσεις Β’ και Γ’ Κατασκηνωτικής Περιόδου

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από οδηγία του ΕΦΚΑ, για τις αιτήσεις της Β’ και Γ’ περιόδου (οι οποίες ξεκινούν στις 19/06/2017 και λήγουν στις 30/06/2017), θα ισχύουν οι προκρατήσεις που θα γίνονται από 09/06/2017.

Διευκρίνηση 10/06/2017, 23:50

Έπειτα από σχετικά ερωτήματα ασφαλισμένων, διευκρινίζουμε ότι ο όρος προκρατήσεις, αφορά τις προκρατήσεις στις κατασκηνώσεις και όχι στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέχρι και τις 14/06/2017 14:00, θα πρέπει να αφορούν μόνο την Α’ κατασκηνωτική περίοδο.

Παροτρύνουμε τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για την Α’ περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, να ακυρώσουν την αίτησή τους απ’ ευθείας από την εφαρμογή, μέσω της επιλογής «Ακύρωση» του πίνακα αιτήσεων.