Ενημέρωση για το Ασφαλιστικό στη Ν.Ε. Χίου

Η Ν.Ε. Χίου του ΤΕΕ/Τμ. ΒΑ Αιγαίου σε συνεργασία με το παράρτημα ΒΑ Αιγαίου του ΣΑΤΕ διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για ασφαλιστικά ζητήματα και θέματα λειτουργίας ΤΜΕΔΕ στην αίθουσα Συνεδρίων του Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Κωνσταντίνος Μακέδος, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και την παρακολούθησε πλήθος μηχανικών – μελών του ΤΕΕ αλλά και εργολήπτες δημοσίων έργων και φοροτεχνικοί.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, εξήγησε αρχικά σημαντικές πτυχές των δομών του νέου, ενιαίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ), το κανονιστικό πλαίσιο και τα αναμενόμενα βήματα για την τελική μορφή και λειτουργία του. Στη συνέχεια ανέπτυξε τον τρόπο λειτουργίας του ταμείου εγγυοδοσίας των μηχανικών και εργοληπτών (ΤΜΕΔΕ) και υπέδειξε κατευθύνσεις για την επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο ομιλητής έδωσε διαφωτιστικές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των παριστάμενων συναδέλφων, εργοληπτών και φοροτεχνικών.