Κωνσταντίνος Μακέδος | Πρόεδρος Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Μακέδος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017 και Πρόεδρος της Attica Bank από τις 10/11/2020.

Το 2016 διετέλεσε πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α.

Επί σειρά ετών ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών-Αναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου.

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής δημοσίων έργων.

Στα 30 έτη της επαγγελματικής του καριέρας διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία, τόσο στην εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχο, συντονισμό και διαχείριση στατικών και συγκοινωνιακών μελετών, έργων πολιτικού μηχανικού, όσο και σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου εξειδικευμένων τεχνικών έργων, που συνδυάζεται με αντίστοιχη εμπειρία διοίκησης και οργάνωσης γραφείου και ομάδων μελετών, ως Μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος τεχνικής εταιρίας μελετών. Κάτοχος μελετητικού πτυχίου δημοσίων έργων Γ’ τάξης στις κατηγορίες 08 (στατικές μελέτες) και Γ’ τάξης στην κατηγορία 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων).

Μέλος Επαγγελματικών Οικονομικών και Κοινωνικών Φορέων και Οργανισμών

 • Εκλεγμένο μέλος της πανελλήνιας αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. κατά τα έτη 1990-1994, 2003-2014, 2019 – σήμερα
 • Υπεύθυνος του Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου του Τ.Ε.Ε.  (2010-2016)
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (2009-2014)
 • Υπεύθυνος Οικονομικών του Τ.Ε.Ε.(2012-2014)
 • Υπεύθυνος Ασφαλιστικού του Τ.Ε.Ε.(2009-2014)
 • Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.) (2008-2011)
 • Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.(2008-2010)
 • Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών  (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.)ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. (2005-2009)
 • Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ. (2005-2009)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.(2006-2008)
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)