Κωνσταντίνος Μακέδος | Πρόεδρος Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Μακέδος

O Κωνσταντίνος Μακέδος, είναι Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (MSc Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ από την ίδρυσή του την 1/1/2017, το Ταμείο κατέστη ο 1ος ολοκληρωμένος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με σταθερά ανοδική κερδοφορία και ισχυρό εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό ρόλο στον τεχνικό και μελετητικό κλάδο.

Το 2018 ένταξε το ΤΜΕΔΕ στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (European Association of Guarantee Institutions – AECM) ως πλήρες μέλος του, ενώ μετά από αξιολόγηση, θετική εισήγηση της ΤτΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB), ο Φορέας εγκρίθηκε ως κατάλληλος μέτοχος ειδικής συμμετοχής σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Attica Bank. Τον Απρίλιο του 2022 η θητεία του Κωνσταντίνου Μακέδου ως Προέδρου του ΤΜΕΔΕ ανανεώθηκε για 4 επιπλέον έτη. Ως Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ ίδρυσε τη θυγατρική ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, την πρώτη αδειοδοτημένη από την ΤτΕ εταιρεία μικροχρηματοδοτήσεων θεσμικού φορέα στην Ελλάδα, η οποία μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας χορηγήσεων, βελτιστοποιεί την εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου, προσφέροντας παράλληλα μία σύγχρονη εμπειρία χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα επεκτείνει τις δραστηριότητες του Ταμείου και στη διαχείριση ακινήτων, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Attica Bank Properties.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως το Νοέμβριο του 2020, διατέλεσε Αντιπρόεδρος της Attica Bank και στη συνέχεια Πρόεδρος, μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του η Τράπεζα διαχειρίστηκε επιτυχώς και 1η Πανευρωπαϊκά, το ζήτημα μετατροπής της οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) και έθεσε τις βάσεις μαζί με το ΤΧΣ για την περαιτέρω εξυγίανση και την ιδιωτικοποίηση της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην είσοδο στρατηγικού ιδιώτη επενδυτή.

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι εκλεγμένο μέλος της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ενώ το 2016 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών – Αναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου. Ως μελετητής και τεχνικός σύμβουλος έχει συμπράξει σε μεγάλα έργα υποδομής.

Μέλος Επαγγελματικών Οικονομικών και Κοινωνικών Φορέων και Οργανισμών

 • Πρόεδρος της Attica Bank ATE (2020 – 2023)
 • Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας ΑΕ (9ος 2023 – σήμερα)
 • Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ (2013 – έως σήμερα)
 • Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (2020 – 2021)
 • Αντιπρόεδρος της Attica Bank ATE (2016 και 2019 – 2020)
 • Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του e-ΕΦΚΑ Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (2018 – έως σήμερα)
 • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιντούτου ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ (2018 – έως σήμερα)
 • Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Α’ Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. (09/02/2016 – 31/12/2016)
 • Μέλος των Επιτροπών Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, Πληροφορικής, Αποδοχών, Παρακολούθησης Θυγατρικών Εταιριών, Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων της Attica Bank ATE (2016 – 2017)
 • Υπεύθυνος του Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου του Τ.Ε.Ε. (2010 – 2016)
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (2009 – 2015)
 • Υπεύθυνος Οικονομικών του Τ.Ε.Ε. (2012 – 2014)
 • Υπεύθυνος Ασφαλιστικού του Τ.Ε.Ε. (2009 – 2014)
 • Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (2008 – 2011)
 • Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. (2005 – 2009)
 • Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ. (2005 – 2009)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (2006 – 2008)
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)