Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε
ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ
ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Ε.Ε.
ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΕΓΜ
ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ.Ε.ΚΥ.Π