Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Μέτρα Ανακούφισης από την πανδημία