Επικοινωνία

Η ενημέρωση – δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., γίνεται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού σε συνδυασμό με οποιαδήποτε τυχόν προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 ή/και άλλων διατάξεων

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
  Διεύθυνση: Π. Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 0041632

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
  Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις παρακάτω διευθύνσεις
  Διεύθυνση: Π. Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3740529
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 0041632
  E-mail: contact-dpo@tmede.gr

 • Επικοινωνήστε με το ΤΜΕΔΕ

  Email: info@tmede.gr
  Τηλέφωνο: 216 0041605
  Τηλέφωνο: 216 0041606

 • Επικοινωνήστε με τις e-Εγγυητικές


  Τηλέφωνο: 216 0041676
  Τηλέφωνο: 216 0041677
  Τηλέφωνο: 216 0041678
  Τηλέφωνο: 216 0041679

 • Επικοινωνήστε με το e-Πρωτόκολλο

  Τηλέφωνο: 216 0041661

 • Επικοινωνήστε με την e-Εγκυρότητα

  Τηλέφωνο: 216 0041679

 • Επικοινωνήστε με τις e-Διακηρύξεις

  Τηλέφωνο: 216 0041672

 • Ενημερώσεις από το ΤΜΕΔΕ

 • Ωράριο Επικοινωνίας

  Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή τις ώρες 08:00 – 16:00.

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων

 • Τμήμα Καταπτώσεων Ε/Ε και Προεξοφλήσεων Λογαριασμών:
  • 2160041-644
  • 2160041-645
  • 2160041-646
 • Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Ε/Ε και Εκκαθαρίσεων Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών:
  • 2160041-664
  • 2160041-665
  • 2160041-666
  • 2160041-667
  • 2160041-668
  • 2160041-671
  • 2160041-672 
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης:
  • 2160041-647
  • 2160041-656
  • 2160041-657
 • Τμήμα Νομικών Υποθέσεων:
  • 2160041-621
  • 2160041-623
  • 2160041-631
  • 2160041-632
  • 2160041-633
  • 2160041-634
  • 2160041-636
  • 2160041-637
 • Τμήμα Μηχανογράφησης:
  • 2160041-673
  • 2160041-675
 • Τμήμα e-eggyitikes:
  • 2160041-676
  • 2160041-677
  • 2160041-678
  • 2160041-679
 • Τμήμα Επιθεώρησης:
  • 2160041-642
 • Τμήμα Λογιστηρίου:
  • 2160041-651
  • 2160041-653
 • Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
  • 2160041-652
  • 2160041-655
 • Τεχνικό Τμήμα:
  • 2160041-687
  • 2160041-688
 • Γραφείο Προέδρου:
  • 2160041-603
 • Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης:
  • 2160041-641
 • Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής:
  • 2160041-605
  • 2160041-606
  • 2160041-607
 • Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού:
  • 2160041-684
 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:
  • 2160041-683
 • Εσωτερικός Έλεγχος:
  • 2160041-648
 • Project Management Office:
  • 2160041-685
 • Ασφάλεια Κτιρίου ΤΜΕΔΕ:
  • 2160041-698

Που θα μας βρείτε