Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2021

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Λήψη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Λήψη

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2020

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Λήψη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020

Λήψη

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2019

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Λήψη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Λήψη

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2018

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Λήψη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2018 έως 31.12.2018

Λήψη

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2017

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Λήψη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2017 έως 31.12.2017

Λήψη