ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ αρ. 20 του Ν. 4387.2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων

Δικαιολογητικά για Εγγραφή

Λήψη

Εμπιστευτικό Δελτίο Μετόχου

Λήψη

Δήλωση Συγκατάθεσης

Λήψη

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη