ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΤΜΕΔΕ

Η προγραμματισμένη εκδήλωση με θέμα: ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions – Νέα εποχή για τις μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στις 18:00, μεταφέρεται την Τρίτη  26 Σεπτεμβρίου στις 18:30, ως ένδειξη ελάχιστης στήριξης και αλληλεγγύης, προς τους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες.
H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση και η ενημέρωση αναφορικά με την νέα εταιρεία ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. Πρόκειται για το νέο καινοτόμο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) – τον πρώτο θεσμικό φορέα αυτής της κατηγορίας, που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας και  προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ και την Attica Bank.